Architectuur en stedenbouw

De manier waarop wij samenleving heeft een concrete uiting gekregen in onze architectuur en stedenbouw. De gebouwen zijn de aanleiding om de wereld om ons heen te ontdekken. Welke stijlen wij bouwden, waarom wij in die stijlen bouwden en hoe wij over onze wereld dachten en vormgaven. Met de cursussen duik je dieper in op de vraag hoe architectuur en stedenbouw onze wereld vormgegeven hebben. Hieronder staan de geplande cursussen. Je kunt vrijblijvend ook telefonisch informatie vragen: 0343-701046.

De architectuurbiënnale van Venetië 2020/'21 | online live lezing
Omschrijving
Relevanter dan deze architectuurbiënnale (die nu in 2021 plaatsvindt, in plaats van 2020) kan haast niet met het onderwerp 'How will we live together?'. Laat je meenemen in hoe architecten, mens, plant, dier en het gehele universum willen samenbrengen.

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Omschrijving
Een van de leidende architecten binnen het postmodernisme is Aldo Rossi, waar zijn gebouwen soms te groot lijken passen zij toch goed binnen de bestaande bebouwing. Met zijn visie op de architectuur van de stad geeft hij de theoretische fundering aan het postmodernisme en de hedendaagse stedenbouwkundige plannen.

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Lezing Chicago, Bauhaus en het CIAM, de basis van moderne architectuur
Omschrijving
De eerste echte hoogbouw en moderne architectuur verrees in Chicago en had grote invloed op de ontwerpers die in de jaren 1920 werkten bij het Bauhaus in Duitsland. Zij hadden zelf weer een beeldbepalende invloed op de gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog verrezen in Chicago. Deze lezing brengt de onderlinge invloed onder de aandacht.

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Architectuurgeschiedenis van de Oudheid
Omschrijving
Met deze cursus krijg je inzicht in de architectuur van de oudheid door de gebouwen te bestuderen vanaf de eerste huizen en steden tot en met de Griekse en Romeinse tempels en paleizen, gecombineerd met de geschiedenis en de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

€245,00
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Architectuurgeschiedenis van de Middeleeuwen
Omschrijving
Met deze cursus krijg je inzicht in de middeleeuwse bouwkunst. Je leert waardoor deze architectuur aansluit op de Romeinse keizercultus, representatie is van staat, kerk en macht mede door de geschiedenis en de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen mee te nemen in je studie.

€245,00
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Architectuurgeschiedenis van de Renaissance tot en met de Verlichting
Omschrijving
Met deze cursus krijg je inzicht hoe de architectuur van de Renaissance, Barok en het Classicisme tijdens de Verlichting in relatie stonden tot verstand, emotie en beleving. Juist door de ontwikkeling van de architectuur te verbinden met onderwerpen als geschiedenis en de sociaal-maatschappelijke veranderingen komt deze architectuur tot leven.

€245,00
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Architectuurgeschiedenis van de 19e en 20ste eeuw
Omschrijving
Met deze cursus krijg je inzicht in de bouwkunst van de 19e en 20ste eeuw. Door verder te kijken dan de gevels ontdek je de grote invloed van de industrialisatie, de gevolgen van een opkomend socialisme en hoe de architectuurontwerpen nog steeds een reflectie zijn van onze maatschappij en hoe wij willen dat de wereld ons ziet.

€245,00
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Hedendaagse architectuur en stedenbouw
Omschrijving
Met deze cursus krijg je inzicht in de architectuur van nu. Je verdiept je in de technologie, nieuwe vormen en een andere wereldvisie met ecologische en duurzame ontwerpen.

€245,00
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Prehistorische en griekse architectuur | Architectuurgeschiedenis | Online live lezing
Omschrijving
Van de grotwoningen tot de eerste steden, de menselijke ontwikkeling naar bouwen is over de gehele wereld beangstigend hetzelfde. Alsof bouwen en de wijze van bouwen in ons DNA is vastgelegd. In dit college duik je dieper in op de stedenbouwkundige ontwikkelingen, de groei van bouwen als noodzaak naar bouwen als propaganda. Aan het einde ga je dieper in op de Griekse bouwstijlen, de bakermat van de vele architectuurstijlen van de latere eeuwen.

Onderdeel van de lezingenreeks
Architectuurgeschiedenis van 0 tot nu

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Romeins en Romaans | Architectuurgeschiedenis | Online live lezing
Omschrijving
De Romeinse architectuur is in alle opzichten een kind van de Griekse architectuur. Alleen wordt deze architectuur verrijkt met kennis over bouwmaterialen als beton en baksteen, wordt er flink geinvesteerd in infrastructuur en de bijbehorende onderdelen als aquaducten, viaducten, gewone bruggen, toilet en riolering en de Romeinen werken aan de eerste hoogbouw. Met de Romeinse basilica, centraalbouw en de baksteen leggen de Romeinen de basis voor de Romaanse architectuur.

Onderdeel van de lezingenreeks
Architectuurgeschiedenis van 0 tot nu

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Omschrijving
De Gotische architectuur dankt zijn naam aan de Renaissance Italianen. Zij vonden deze stijl niet meer van de tijd en associeerden deze met de rondtrekkende Goten, in hun ogen een stel barbaren. In werkelijkheid werd deze stijl 'Opus Francigenum' genoemd, het Franse werk. Deze stijl is ontstaan vanuit de wens van de Franse koningen om zich af te zetten tegen de Rooms-Duitse keizer ten tijde van de eerste en tweede kruistochten.

Onderdeel van de lezingenreeks
Architectuurgeschiedenis van 0 tot nu

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Renaissance | Architectuurgeschiedenis | Online live lezing
Omschrijving
Hoe graag de Italianen ook de Renaissance als harde breuk met de late Middeleeuwen wilden presenteren (hoofdzakelijk door Giorgio Vasari gepropageerd), rust de Renaissance sterk op de verworvenheden van de Middeleeuwen. Daarnaast verspreidde deze architectuur zich snel over Europa, dankzij de humanistische denkers, de katholieke kerk, de Europese handel, de Florentijnse bankiers en de boekdrukkunst. En niet te vergeten een korte periode van politieke rust en daaraan verbonden economische welvaart.

Onderdeel van de lezingenreeks
Architectuurgeschiedenis van 0 tot nu

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Barok en Rococo | Architectuurgeschiedenis | Online live lezing
Omschrijving
l'Etat, c'est moi is de beroemde uitspraak van Lodewijk XIV en staat ook symbool voor de barokke kunst en architectuur. De Barok is de architectuur die volledig ingericht is op het absolutisme. Met de Vrede van Westfalen verliest de Heilige Roomse keizer zijn macht en bood de vorsten van Brandenburg (Berlijn), Zweden en Frankrijk de ruimte om zichzelf naar voren te schuiven. De architectuur was daarin een middel. De Rococo staat symbool voor de decadentie van de (achter) kleinkinderen van de ondertekenaars van de Vrede van Westfalen en luidde de Franse Revolutie in.

Onderdeel van de lezingenreeks
Architectuurgeschiedenis van 0 tot nu

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
19e eeuw | Architectuurgeschiedenis | Online live lezing
Omschrijving
De 19e eeuw is de eeuw van de stijlkeuze, de opkomst van de ingenieur, de standaardisering van het onderwijs en het architectonische ontwerp zelf. De bouwtypologie maakt zijn intrede net als de ideeen over functiescheiding in een gebouw en een wijk. Ook worden de eerste grootschalige stedenbouwkundige projecten gebouwd en ook de bakermat voor de tuinsteden, de visie op goed wonen met licht, lucht en ruimte ligt in deze eeuw. De 19e eeuw, zowel politiek als maatschappelijk een periode die onze wereld grondig heeft veranderd.

Onderdeel van de lezingenreeks
Architectuurgeschiedenis van 0 tot nu

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Jugendstil, Art Deco en de Amsterdamse School | Architectuurgeschiedenis | Online live lezing
Omschrijving
Onder invloed van het Japonisme (kunstperiode waarin Japanse kunst de inspiratie vormde) in het midden van de 19e eeuw, gecombineerd met de opkomst van het socialisme, ontwikkelt zich in Europa een nieuwe stijl, de Art Nouveau. Vernoemt naar een kunstgalerij die zich had gespecialiseerd in Japanse kunst en curiosa. De Art Nouveau in Parijs, de Jugendstil in Nederland en Duitsland en de Wiener Secession in Wenen laten zich inspireren door plant- en diermotieven, de Engelse Arts & Crafts Movement en kunstwerken uit de kolonien. Aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkelt zich vanuit de Art Nouveau en onder invloed van het Kubisme de Art Deco, vernoemt naar de Exposition Arts Decoratif in Parijs Een stijl die in Nederland vooral terug te vinden is in de Amsterdamse School.

Onderdeel van de lezingenreeks
Architectuurgeschiedenis van 0 tot nu

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Internationale stijl, De Stijl, Bauhaus en Traditionalisme | Architectuurgeschiedenis | Online live lezing
Omschrijving
Onder invloed van de 19e-eeuwse tuinsteden, de abstrahering in de Wiener Secession, de nadruk op functionalisme en later rationalisme ontwikkelt zich vanaf de jaren 1920 de Internationale stijl, ook bekend als Neue Sachligkeit en Nieuwe Zakelijkheid. Onder aanvoering van het Bauhaus, De Stijl en later door Le Corbusier komt een architectuur naar voren dat staat voor een functioneel gericht ontwerp, rationeel in het gebruik van materiaal en decoratie (en vooral het vermijden van deze laatste). Een dominante architectuur dat overal tegengas krijgt in de vorm van het Traditionalisme.

Onderdeel van de lezingenreeks
Architectuurgeschiedenis van 0 tot nu

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Wederopbouw periode, Post Modernisme | Architectuurgeschiedenis | Online live lezing
Omschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog staan architectuur en stedenbouw in het teken van wederopbouw, grootschalige woningbouw en een voortzetting van de architectuurtheorie van de Internationale Stijl. Vanaf de jaren 1960 zoeken architecten naar oplossingen om de strakke flatwijken van Le Corbusier en Van Eesteren (Amsterdam) aantrekkelijker te maken. Honinggraat wijken (Bijlmer), het woonerf en de habitat woningen komen voorbij. Met als gevolg dat er een nieuwe waardering komt voor de oude binnensteden en architectuur. Het post-modernisme maakt zijn intrede.

Onderdeel van de lezingenreeks
Architectuurgeschiedenis van 0 tot nu

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Hedendaagse architectuur | Architectuurgeschiedenis | Online live lezing
Omschrijving
Kijken naar de architectuur van nu is alsof je kijkt in een glazen bol. Op zoek naar de architecten die naam hebben gemaakt of gaan maken, de nieuwste visies en mooiste ontwerpen. Maar wat vandaag 'hot' is, kan morgen 'not' zijn. Een les vol met nieuwe ontwerpen, technieken en bovenal een handleiding hoe je enigszins de hedendaagse architectuur op waarde kunt schatten.

Onderdeel van de lezingenreeks
Architectuurgeschiedenis van 0 tot nu

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Lezing het Modernisme versus het Traditionalisme
Omschrijving
Ontdek deze spannende periode waarin architecten elkaar openlijk aanvallen op stijlkeuzes, materiaalkeuzes en het ontwerp als geheel. Een discussie die nog terug te vinden is in onze huidige woonhuizen.

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Studiedag Arts & Crafts, Jugendstil, Art Nouveau, Wiener Secession en Art Deco in architectuur en interieur
Omschrijving
Laat je inspireren op deze studiedag van 4 lezingen door de architectuur en het interieur van de natuurlijke en decoratieve stijlen in de 2e helft van de 19e eeuw.

€57,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Lezing bouwstijlen herkennen
Omschrijving
Leer de verschillende gebouwen in een tijdsperiode te plaatsen op basis van hun vorm en bouwstijl.

€17,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
De 16e-eeuwse architectuur van Andrea Palladio | 1/2 uur gratis online kennismakingslezing
Omschrijving
Maak kennis met ons en het volgen van onze online live lezingen en cursussen. Volg deze gratis introductielezing over architectuur van de 16e-eeuwse Venetiaanse architect Andrea Palladio.

Extra informatie
Als je hulp nodig hebt of van te voren wil testen, bel ons op nummer 0343-701046.

€0,00
(Incl. 21% btw)
Kies opties

Contactinformatie

KaperGerlings vof
Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn
0343-70 10 46

WhatsApp: Stel uw vraag via WhatApp

info@kapergerlings.nl
kapergerlings.nl
Bank NL94.TRIO.0391.1719.92
BTW  NL856142049B01
KvK: 65512154

Social media

    Facebook
    Twitter @kapergerlings
    Instagram
    LinkedIn
    Youtube

Nieuwsbrief aanmelden

Blijf op de hoogte.
U kunt zich te allen tijde afmelden.

Over KaperGerlings

Instituut voor kennis, groei en ontwikkeling

Leren en leven in de wereld van morgen.
Wij zijn gefascineerd door de mensen en de wereld om ons heen. Van de geschiedenis hoe alles zo gekomen is tot en met dat wat de toekomst ons brengt. Onze brede interesse in geschiedenis, mens en samenleving, technologie, kunst en ecologie, biedt inspiratie, kennis, nieuwe inzichten waarmee wij groeien en ontwikkelen. Wij nemen je graag mee op onze ontdekkingstocht door de wereld. Letterlijk en praktisch met excursies, reizen en evenementen en meer figuurlijk en theoretisch met cursussen, lezingen en congressen. Meer over ons

De Samenlevingsacademie

Leven, wonen en werken in de wereld van morgen.
Onze Samenlevingsacademie, onderdeel van van het KaperGerlings Instituut organiseert actviteiten op het gebied van mens, maatschappij en samenleving.
Onderwerpen: