nieuwsbrief 0343-701046

Lilith de eerste vrouw van Adam

Onder het beeld van Maria en kind in het noordelijke hoofdportaal van de Notre Dame in Parijs bevindt zich een klein hoogreliëf met Adam en Eva bij de boom van goed en kwaad. Opvallend element in dit beeldhouwwerk is de slang die Eva verleid. De slang is namelijk een combinatie van slang en vrouw. De beeldhouwer verwijst hiermee naar een interpretatie van Genesis 1-2, waarin Adam een eerste vrouw had, genaamd Lilith, Eva was zijn tweede vrouw.

Het verhaal over Lilith is ontleend aan het Boek van Ben Sihar. Ben Sihar (ook bekend onder de namen Shimon ben Yeshua ben Eliezer ben Sira en Jesus Ben Sirach) was een Hellenistisch Joodse schriftgeleerde uit de 2e eeuw voor Christus. Zijn boek is één van de tien Deuterocanonieke boeken die zijn ontstaan tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Binnen de Katholieke en Oosters Orthodoxe kerken worden dit als gezaghebbende worden gezien. Deze boeken komen als eerste voor in het Septuagint, een Griekse vertaling van de Hebreeuwse Tenach, die geschreven is in de periode tussen 225 - 100 voor Christus. Deze teksten werden door de Heilige Hiëronymus opgenomen in het Vulgaat (390 - 405 n. Christus), een Latijnse vertaling van de Bijbel. En zo kwam Lilith in de Christelijke leer terecht.

Adam werd volgens Genesis 1 door God uit leem gemaakt naar zijn eigen voorbeeld. En net als bij de dieren, schiep God de mens uit twee gelijke wezens, de man en de vrouw. De man heette Adam en de vrouw heette Lilith. Bij de sexuele daad kwam het tot problemen. Omdat beiden gelijk aan elkaar waren, wilde Lilith ook bovenop tijdens de sex. Dit zorgde voor een ruzie tussen beiden. Lilith ontdekte daarnaast de onuitsprekelijke naam van God en vluchtte daarom naar de woestijn. Hier sliep zij met de vele demonen en baarden veel kinderen. Volgens het verhaal deed God nog een poging om haar terug te halen naar de woestijn, maar dat weigerde zij.

Na het vertrek van Lilith voelde Adam zich alleen. Hij vroeg aan God of hij een vrouw voor hem kon maken. Uit een rib van Adam creërde God Eva. Aangezien Adam en Eva nu niet meer als gelijken waren gecreërd, was de vraag over wie nu bovenop mocht tijdens de sex voorbij. Eva was ondergeschikt en Adam en daarom lag zij altijd onderop.

In de Middeleeuwen ontstond het verhaal dat Lilith niet alleen met de demonen in de woestijn sliep, maar ook de vrouw was van Lucifer, de duivel. En dat zij Eva verleidde om de appel van de boom van Goed en Kwaad te eten. Dit verhaal is verbeeld in dit hoog-reliëf aan de Notre Dame in Parijs. Lilith die als demonisch slangenmens Eva verleidt om de appel te eten en haar daarmee naar de Zondeval drijft. Daarmee was de vrouw zowel onderdanig (Eva) aan de man en ook de verleidster van het kwaad (Lilith). 

 

Over KaperGerlings

Instituut voor kennis, groei en ontwikkeling
KaperGerlings is een combinatie van een opleidingsinstituut en een evenementenbureau gericht op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling. Met intensieve interactieve cursussen en leergangen geven wij jou nieuwe inzichten en handvatten in theorie en praktijk. In gedegen studies met fysieke lessen, werkbezoeken en een online leeromgeving bouw je nieuwe kennis op over mens, maatschappij en samenleving en gaat er een wereld voor je open.
Meer over ons

Over KaperGerlings Events

Evenementen, workshops en entertrainment
Groepsboekingen & individuele rondleidingen
Voor bedrijven, teams, particulieren en scholen
Lees meer over KaperGerlings Events

Contactinformatie

KaperGerlings vof
Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn
0343-70 10 46
info@kapergerlings.nl
kapergerlings.nl
Bank NL94.TRIO.0391.1719.92
BTW  NL856142049B01
KvK: 65512154

Nieuwsbrief aanmelden

Blijf op de hoogte.
U kunt zich ten alle tijde afmelden.

Activiteiten per plaats

Activiteiten in Amsterdam
Activiteiten in Almere
Activiteiten in Amersfoort
Activiteiten in Apeldoorn
Activiteiten in Arnhem
Activiteiten in Assen
Activiteiten in Den Bosch
Activiteiten in Den Haag
Activiteiten in Deventer
Activiteiten in Eindhoven
Activiteiten in Groningen
Activiteiten in Leeuwarden
Activiteiten in Leiden
Activiteiten in Maastricht
Activiteiten in Nijmegen 
Activiteiten in Rijswijk
Activiteiten in Roermond
Activiteiten in Rotterdam
Activiteiten in Sittard
Activiteiten in Utrecht
Activiteiten in Wassenaar
Activiteiten in Venetië
Activiteiten in Zwolle

Social media

    Facebook
    Twitter @kapergerlings
    Google+
    LinkedIn
    Youtube