Onze website is vernieuwd. De Samenlevingsacademie heeft een aparte plaats gekregen naast het KaperGerlings Instituut op onze website (www.kapergerlings.nl/samenlevingsacademie). In de afgelopen jaren hebben we gezocht hoe wij de particuliere, professionele en scholenmarkt konden samenbrengen op onze website. Dat was een uitdaging.

Een paar jaar geleden splitsten wij onze professionele tak af door de Samenlevingsacademie op te richten om de twee markten voor bezoekers overzichtelijker te houden. We verhuisden de professionele activiteiten van www.kapergerlings.nl naar www.samenlevingsacademie.nl. Dat betekende dubbel onderhoud, kosten en promotie van 2 separate bedrijven. Wij merkten dat er veel klanten waren die zowel voor de persoonlijke als professionele activiteiten interesse hadden en inschreven of een groepsactiviteit boekten via beide sites.
Het leek ons uiteindelijk dus effectiever om alle activiteiten op een plek te hebben. Hoe konden de diversiteit in activiteiten, vakgebieden, vormen en deelname doelen aan elkaar verbinden?

In ons onderzoek gingen we terug naar wat wij met onze firma als sociale ondernemers willen bereiken.
Het verbeteren van de samenleving, maatschappij en leefomgeving zijn voor ons een belangrijke drijfveer als sociale ondernemers om ons bedrijf te voeren. We willen mensen bewust maken, inspireren en kennis overdragen over hoe wij als mens geleefd hebben, (samen-)leven, hoe dat zo gegroeid is en hoe we dat kunnen verbeteren. Met onze cursussen, studiedagen, excursies, workshops, evenementen en reizen willen wij dit doen en zo ons steentje bijdragen aan een betere wereld en een positieve bijdragen leveren in deze wereld. We beseften dat voor de activiteiten van het instituut en de academie in wezen dezelfde grondgedachte ten grondslag ligt. Daarbij verschilt alleen het aanbod en de doelen voor deelname. 

Nu vind je twee partijen op één website. Het KaperGerlings Instituut richt zich op persoonlijke verdiepingstrajecten en de Samenlevingsacademie op bijscholingscursussen voor in het werkveld. Beiden op gelijke kwaliteit en kennisoverdracht.
Daarnaast hebben ook de scholen (primair en voortgezet onderwijs) bij de evenementen en workshops een plek gekregen. Want een betere wereld begint ook, of misschien wel juist, bij de jongste generaties.
We leren van het verleden, we richten ons op bewustwording en verbetering van het heden met het oog op een betere toekomst.