We kijken terug op een geslaagde ontmoetings-/studiedag in centrum Utrecht op zaterdag 19 maart 2022. Dat doen we jaarlijks een aantal keer met een gevarieerd programma van lezingen over moderne en hedendaagse kunst, geschiedenis, architectuur en stedenbouw.
Deze studiedag gaf Job Gerlings, mede eigenaar van het KaperGerlings Instituut 3 verschillende lezingen en een presentatie van de reizen in 2022 die wij samen met SRC-reizen organiseren.
De volgende studiedag is in mei 2022 met een nieuw programma. Hieronder de onderwerpen en de foto impressie van deze dag.

Blok 1: Lezing en interactieve discussie. Mens en de stad
Hoe is de stad ingericht om voor ons een fijne leefomgeving te creëeren?
Naar aanleiding van deze korte introductie, waarbij het inzicht in de vele mogelijkheden van stedenbouw, zowel in het verleden, heden als een blik in de toekomst centraal stond, ontstond een levendig dialoog over dit onderwerp.

Blok 2: Architectuur en hedendaagse kunstmanifestatie reizen
Informatie over de reizen organiseren we in 2022 samen met SRC-reizen organiseren.

Blok 3: lunch

Blok 4 Lezing over de kunsttheorie van de 19e en 20ste eeuw in een notendop
Want waarom maken wij kunst en welke rol heeft kunst in onze samenleving? Met het wegvallen van het Franse koninklijke hof en de introductie van fotografie kwam de vraag op over wat kunst nu eigenlijk is en welk doel het dient. Aan de hand van meerdere kunstwerken neemt Job je mee door de intrigerende wereld van kunsttheorie en -kritiek.

Blok 4: Een lezing over de kunst van kleur en licht van Carlo Cruz-Diez
Cruz-Diez was een van de bepalende kunstenaars binnen de Kinetische kunst of Optical Art. Met zijn chromosaturaties creëerde hij kunstwerken die hangen tussen 2D en 3D, stilstaand en bewegend. Zijn kinetische kunst bracht licht en kleur samen tot een bewegende massa die telkens weer verrast.