Studio Omstand heeft Mattie van der Worm, één van onze docenten, benaderd als gastcurator voor haar programma Pulse 16. Van der Worm brengt in deze expositie vier leeftijdsgeneraties samen van ervaren kunstenaars en de jongste generatie kunstenaars. Daarbij wordt tussen hun kunstwerken en installaties een verband gelegd, met als uitgangspunt dat wij, mensen, betekenis creërende én naar betekenis verlangende wezens zijn. 

De hedendaagse kunst ontwikkelt zich constant, daarom hebben wij ook scheppende kunstenaars als docenten in ons docententeam. Juist om hun wereldbeeld, werkwijze én werk voor u als cursist tastbaar te maken en contact te houden met de ontwikkelingen in het veld. Dat Mattie van der Worm maakt, exposeert en tentoonstellingen samenstelt naast het doceren, geeft voor ons deze extra verdieping en verbinding.

In mei, juni en juli is Van der Worm curator voor Studio Omstand. In de Turbinekamers op het terrein van de voormalige Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij (PGEM) verzorgt hij vier exposities van door de wol geverfde kunstenaars en de jongste generatie kunstenaars. Zelf exposeert hij met het werk Sterrenschuim, waarvoor hij via Crowdfunding financiering zoekt. U kunt via voordekunst.nl bekijken wat hij wil maken. Natuurlijk kunt u hem hiermee helpen met een financiele donatie.

Vanaf 6 tot en met 28 mei kunt u de eerste expositie bekijken bij Studio Omstand met drie kunstenaars. Dan exposeren MattievanderWorm met een visueel uitgangspunt, Paul Goede gaat juist uit van het niet direct zichtbare en Louwrien Wijers herinnert ons eraan dat het verlangen naar oprechtheid fundamenteel, essentieel en tastbaar echt is. Tijdens de opening geeft Annelie Koning, de vierde kunstenaar in deze maand, een performance.

Beeldmateriaal: Uitsnede Sterrenschuim - © MattievanderWorm