In de Utrechtse Oudwijkerdwarsstraat hebben de bewoners een archeologische opgraving voor hun deur. De gemeente begon in juni 2020 met de herinrichting van de straat waarbij ook de nutsbedrijven betrokken zijn. In het plan van de gemeente stond dat een archeologische vergunning, nodig als men in een historisch belangrijk gebied gaat graven, niet nodig was. De archeologen kijken dan toch mee, omdat de aandacht de laatste jaren ook naar het gebied buiten de singels gaat. Dat verandert als in november 2021 een medewerker gekraak onder zijn voet hoort en een menselijke schedel ontdekt. Dat is het begin van  een opmerkelijke vondst. 

De menselijke resten bleken 300 jaar oud, maar bij verder zoeken, werd ook aardewerk uit de 9de eeuw gevonden. Uitgebreider onderzoek naar verkleuringen in de bodem bracht aan het licht dat hier in de 7de of 8e eeuw een bebouwing was geweest, tegen alle verwachtingen in. En dan vinden de archeologen voor je deur runderbotten, scherven, stukken steen met een gat erin, barnsteen en sceatta's, een zilveren muntje dat tussen 650 - 755 in omloop was rondom de Noordzee (een dergelijk muntje staat op de afbeelding). En ook vonden de archologen valse munten, die voor het grootste deel van koper waren.

526px WarpWeightedLoomCTMLodzPolandWat vertellen deze vondsten? Dat er eerder dan we tot nu toe wisten, mensen hebben gewoond. Dat zij op de één of andere manier handel

dreven met Oostzee, waar het meeste barnsteen vandaan komt. De barnsteen in onbewerkte vorm betekent (misschien) dat ze daar barnsteen bewerkten.  De aanwezigheid van het muntje kan ook op handel wijzen. De steen met het gat erin was voor het op spanning houden van de kettingdraden van het weefgetouw (afbeelding). Scherven zijn van potten en zullen zorgvuldig bij elkaar gezoch worden om te kijken welke potten dat waren. Het opgraven is het begin voor de archeologen, nu begint het catalogiseren, schoonmaken, puzzelen en beschrijven. En hopelijk komt er over een aantal jaren een mooi verhaal uit. Maar het eerste mooie verhaal is voor de mensen nu, hoe de geschiedenis letterlijk onder je voeten ligt. 

Referenties afbeeldingen: