In 2016/2017 startte China met grootschalige urbanisatie projecten. Bestaande wijken gaan plat en de bewoners verhuizen naar grootschalige nieuwbouw. Dit proces is vergelijkbaar met de modernisatie van de West-Europese architectuur in de jaren ’50 en ’60 van de twintigste eeuw. Het gevolg is een ontheemde gemeenschap die zich niet meer thuis voelt in de door vakspecialisten uitgedachte woonwijken. Amateur Architect Studio wil dit een halt toeroepen met een andere benadering, die ook voor ons nieuwe inzichten biedt.

De wijken die China nu grootschalig bouwt, bestaan uit uniforme hoogbouwcomplexen, snelwegen en gericht op controle op de bevolking.  De oorspronkelijke stedelijke structuur van Chinese steden bestaan uit een mix van hoogbouw en laagbouw, hoge bevolkingsdruk, diversiteit en vele spontane (vaak illegale) constructies. Vergeleken met de geplande nieuwbouw zijn rommelig en chaotisch de termen die op de oude wijken van toepassing zijn.

Amateur Architect Studio onder leiding van Wang Shu en Lu Wenyu wil achterhalen wat de bevolking wel wil binnen de vernieuwing van de wijk. Zij hebben een lokaal bestuur in Hangzhou bereid gevonden om een stedelijk dorp te behouden, om hier met jonge architecten hun onderzoek uit te voeren.

Het resultaat werd gepresenteerd tijdens de Architectuurbiënnale in Venetië in 2018. Met een groot schaalmodel van 1:2 van een ‘gap space’, geven zij een voorbeeld van de stedelijke vernieuwing van de wijk, met behoud van de bestaande structuren en gebouwen. Met foto’s, video’s tekeningen en ontwerpen krijgen wij ideeën aangereikt waarmee de stad kan worden vernieuwd, zonder professionals en een dwangmatig ontwerp. Amateur Architect Studio reikt een sociaal, divers en non-conformistisch plan aan, waar met kleine stappen wordt gewerkt naar de wensen van de lokale bevolking.

Amateur Architect Studio laat zien dat je verder komt wanneer je:

  • Actief gaat deelnemen met een gemeenschap om deze te leren kennen, gelijk aan een antropoloog
  • Je achterhaalt waar de tegenstellingen zitten en hoe de maatschappij is opgebouwd, gelijk aan de socioloog
  • En je laat inspireren door anderen, amateur en professional

Je verder komt met nieuwe inzichten en ideeën waarmee de samenleving echt vooruitkomt.

© Afbeelding: kaperGerlings Instituut, bijdragen Amateur Architect Studio aan de architectuurbiënnale van Venetië in 2018.