Ontmoetings-/studiedag architectuur & stedenbouw, kunst en reizen 1320x300