Op 20 mei startte de 8ste editie van de beeldenbiënnale Art Zuid in Amsterdam. Een particulier initiatief dat ook met deze editie weer alle ogen naar Amsterdam Zuid weet te trekken. Onder curatorschap van Jasper Krabbé zijn 51 werken samengebracht onder de titel Transfer. Van een realistische knuffelbeer tot abstract stalen letters, Krabbé zoekt naar een manier om kunst en de gewone mens weer te binden.

Verbindende kunst blijft een moeizame opgave, dat blijkt ook uit de reacties op het beeld Moments Contained van Thomas J. Price nabij het Rotterdamse Centraal Station. De één voelt zich erkent, de ander neemt hier aanstoot aan. Dus een gehele beeldententoonstelling opbouwen waarbij de toeschouwers zich betrokken voelen, is heel moeilijk.

Het is een grote uitdaging die Krabbé op zijn schouders heeft gelegd. De afgelopen jaren hebben laten zien, dan een uitgesproken positionering met beeldende kunst in de openbare ruimte eerder een negatieve reactie oplevert, dan dat toevallige voorbijgangers gaan reflecteren op hun eigen wereldvisie. Zoals bij het beeld Moments Contained van Thomas J. Price nabij het Rotterdamse Centraal Station of het kunstwerk People's Justice van het colllectief Taring Padi tijdens de Documenta15 in Kassel (2022). En ook wanneer men de beelden verwijderd, zoals de standbeelden van Confederates in de Verenigde Staten in 2017, blijven heftige gevoelens en reacties niet uit. Kunst in de openbare ruimte vraagt om fijngevoeligheid rondom het mogelijke ontvangst én een betekenisvolle kleurloosheid om niet te veel te provoceren of om de eigen visie en standpunten niet te veel uit te vlakken.

Krabbé heeft de verbintenis tussen kunst en beschouwer gezocht in het vergelijken van de huidige dynamiek in de samenleving met de jaren '60. En met de voor hem bekende street art, een kunstvorm die actief een plek toe-eigent door deze te markeren met eigen signaturen. Dit resulteert in een expositie met veel kleurrijke beelden, veelal figuratief, waarbij de ideeën van de makers ondergeschikt zijn. De tentoonstelling is betekenisvol voor de daadwerkelijk geïnteresseerde en oppervlakkig en leuk voor de toevallige passant. 

Knap dat Jasper Krabbé een betekenisvolle expositie heeft kunnen opbouwen, waarbij de kunstwerken vrolijk en expressief zijn, én de betekenis van de maker voldoende afschermt om de bezoeker eerst positief te stemmen met kleur en vorm. Om vervolgens als kijker je te verdiepen in de werkelijke ideeën achter het kunstwerk. Knap van de makers, dat zij dit kunnen maken. Art Zuid is ook deze editie een leuk event voor een vrije ochtend.

Wil je de betekenis ontdekken van de werken, ga dan met Job mee op pad naar de 8ste editie van Art Zuid. Kijk hier voor de data en tijden.