Alles staat nog in de startblokken, maar dit is wat wij nu al weten over de Nederlandse bijdrage aan de 17e architectuurbiënnale van Venetië. De twee aansturende organisaties achter de Nederlandse bijdrage zijn Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Gezamenlijk hebben zij een oproep gedaan voor voorstellen, waarbij het Stimuleringsfonds nog een tweede oproep heeft uitgezet voor randprogrammering. In alles maken beide instellingen duidelijk dat de Nederlandse inzendingen een wezenlijke bijdrage moeten kunnen leveren aan het debat over stedenbouwkundige en architectonische uitdagingen die ons te wachten staan. 

Multispecies Urbanism

De (werk)titel van de Nederlandse bijdrage is 'Multispecies Urbanism'. Met dit thema en de onderliggende uitleg, haakt Nederland aan op het hoofdthema van de 17e Architectuurbiënnale van Venetië: 'How will we live together?'. De hoofdcurator van de biënnale, Hashim Sarkis (lees hier meer over hem en zijn thema), heeft landen uitgenodigd om een deelgebied van zijn vraagstelling uit te diepen. Hoe kunnen wij, in een wereld waarin politiek en ecnomisch de diverse groepen steeds verder uit elkaar worden gedreven, de gebouwde omgeving zo vormgeven, dat inclusiviteit en individualisme, digitaal en analoog, de mens en de natuur weer bedding krijgen.

Met het thema Multispecies Urbanism bouwen Het Nieuwe Instituut en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie door op onderzoek van Debra Solomon en Afaina de Jong. Solomon is de drijvende kracht achter Urbania Hoeve, social design lab for urban agriculture . Hun projecten draaien om het integreren van voedselproductie in de stedelijke openbare ruimte, eetbare landschappen. Een heroverweging van de combinatie van natuur, stad en mens en het gebruik van de stedelijke ruimte. Afaina de Jong staat aan het hoofd van AFARAI . Met haar kunst en ontwerpprojecten zoekt zij passende oplossingen in de bestaande stedenbouwkundige en architectonische structuren om hen die meestal niet gezien of gehoord worden, te representeren. Een zoektocht naar een meer inclusieve gebouwde omgeving.

De uitvoering

Tja, dat is natuurlijk nog de vraag zo in november 2019. De 'call for proposals' loopt af op 20 november 2019, waarna een jury beoordeelt welke voorstellen worden gerealiseerd. Wat wij wel weten is dat de expositie, zoals altijd, plaatsvindt in het Nederlandse paviljoen, ontworpen door Gerrit Rietveld. Ook weten we nu, dat het programma zich verder strekt dan Venetië alleen. Beide instellingen hopen op een internationaal debat dat zowel in Italië als in Nederland plaats vindt, en wie weet ook verder doorgroeit. Daarnaast is wel duidelijk dat actuele projecten aan de basis liggen voor een te presenteren toekomstvisie waarin de focus ligt op een inclusieve gebouwde omgeving met plek voor alle individuen, mens, natuur, analoog en digitaal.

Ga je mee?

Blij geworden van het thema of geintrigeerd geraakt en bovenalles: Je wilt dit zien! Ga dan mee in 2020 naar Venetië. We hebben twee reizen klaar staan voor jou, kijk op deze pagina naar de architectuurreis naar Venetië en ga mee.

(introductie afbeelding: Entree van het Nederlandse paviljoen. Foto: KaperGerlings)