Tot eind oktober had het Nieuwe Instituut werk gepresenteerd van het in Nederland gehuisveste kantoor NLÉ, namelijk het Makoko Floating System. Begonnen als een baanbrekend project van een prototype voor een drijvende school in het hart van de wijk Makoko in de Nigeriaanse stad Lagos. Nu functioneert Makoko Floating System als inspiratie en model voor de mogelijkheden van de drijvende stad.

Hout, plastic zeil en plastic containers, dat is de basis van het Makoko Floating System. Geïnspireerd op de woonwijk Makoko in Lagos, een wijk die volledig op palen boven het water is gebouwd. Een wijk ook, dat in Laos verbonden is met het beeld van sloppenwijken, buurten die zonder plan, zonder wet- en regelgeving en overheidscontrole zijn gebouwd, gegroeid en tot levendige gemeenschappen zijn verworden. Makoko is ook een wijk die vaker in opdracht van het stadsbestuur wordt verwijderd en even snel weer terugkeert.

Het idee van NLÉ met het Makoko Floating System is het creëren van een manier van bouwen, waar mens, water en het overige leven in harmonie met elkaar kunnen samenleven. Juist nu, waarbij het water steeds bepalender wordt in de dichtbevolkte kustgebieden over de gehele wereld, is een andere manier van kijken naar stedenbouw van groot belang.

NLÉ presenteert hier een prototype dat in de vijver van het Nieuwe Instituut drijft. Een zelfbouwpakket van hout, plastic jerrycans en zeil, waarmee een eerste constructie kan worden gemaakt. Bij stijgend water, stijgt het gebouw simpelweg mee. En door de eenvoudige materialen is de constructie ook met goedkope middelen te repareren en te onderhouden.

Binnen is een maquette met een ontmoetingsplek, ook drijvend op het water. Het idee van Makoko Floating System zit dicht tegen onze woonboten aan. De drijvende huizen die meestijgen met de waterstand. En een gehele wijk of stad op palen of drijvend op het water, die projecten vinden wij terug de Amsterdamse wijk Schoonschip. En net als bij Lagos zijn de bewoners hier aan zet met eigen ontwerpen woonboten aan steigers op palen.

De presentatie van het Makoko Floating System is onderdeel van een grotere expositie over wonen aan en op het water in het Nieuwe Instituut. Deze tentoonstelling gaat vooral over omdenken. Want de huizen in Makoko, Schoonschip en op andere locaties in de wereld laten zien dat wonen op het water zeker kan. Misschien zijn hogere dijken niet het antwoord op onze behoefte aan veiligheid, maar juist de drijvende huizen in waterrijke gebieden.