Kunst en kunstgeschiedenis cursussen

Kunstgeschiedenis

Volg ons kunstgeschiedenis programma met 48 interactieve live (dus niet vooraf opgenomen) online lessen die gezamenlijk de gehele propedeuse opleiding westerse kunstgeschiedenis aan de universiteit vormen. Je kunt voor iedere les ook afzonderlijk inschrijven. De lessen worden gegeven door drs. Job Gerlings en drs. Dianne Timmerman en ieder met een eigen reeks van chronologisch opgebouwde data en tijden.

KLIK HIER VOOR HET HELE LEERGANG OVERZICHT MET LIVE ONLINE INTERACTIEVE LEZINGEN
Vanaf oktober 2020 is het overigens ook weer mogelijk om de leergangen, lezingen en studiedagen fysiek te volgen.


Cursus kunstgeschiedenis jaar 1 - klassieke oudheid
Omschrijving
Wat maakt de klassieke oudheid zo bijzonder? Met deze cursus krijg je inzicht in de stijlontwikkeling, de historische context en de filosofie achter de beeldhouwwerken, schilderijen en architectuur vanaf de prehistorie tot en met het Romeinse keizerrijk.

Extra informatie
Onderdeel van de complete leergang kunstgeschiedenis van 4 cursusreeksen van 8 lessen. Fysiek klassikaal. Dinsdagmiddagen. Startdatum: 15 sept. 2020

€260,00
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Prehistorie en Assyrische en Babylonische kunst | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Van een eenvoudige representatie van de wereld om ons heen tot het verbeelden van religieuze en mystieke wezens. Deze lezing gaat over de grotschilderingen, eenvoudige beelden alsook de hangende tuinen van Babylon.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - klassieke oudheid

Extra informatie
Duur: 2 uren. Deze online lezing heeft doorgangsgarantie.

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Egyptische kunst
Omschrijving
Deze lezing gaat over de Egyptische kunst en is onderdeel van ns online kunstgeschiedenis programma bestaat uit 48 interactieve live (dus niet vooraf opgenomen) online lezingen die gezamenlijk de gehele propedeuse opleiding westerse kunstgeschiedenis aan de universiteit vormen.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - klassieke oudheid

Extra informatie
Duur: 2 uren. Deze online lezing heeft doorgangsgarantie.

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Grieks archaïsche kunst | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De vroege Griekse kunst en architectuur wordt gekenmerkt door de eenvoud en strakke lijnen. Maak kennis met deze kunststijl die de bakermat vormt van de westerse kunst.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - klassieke oudheid

Extra informatie
Duur: 2 uren. Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Grieks klassieke kunst | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De Griekse klassieke kunstperiode valt samen met de tijd van de grote filosofen Socrates, Plate en Aristoteles. Hun onderzoek naar de mens, de reden van ons bestaan en de wereld om ons heen zien wij terug in de levendige kunst en architectuur.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - klassieke oudheid

Extra informatie
Duur: 2 uren. Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Hellenistische kunst | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De Hellenistische kunstperiode draait om dynamische beelden die werkelijk in beweging lijken te zijn. Deze kunstperiode is het hoogtepunt van de Griekse kunst en wordt rijkelijk gekopieerd door de Romeinen.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - klassieke oudheid

Extra informatie
Duur: 2 uren. Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Prehistorie en Assyrische en Babylonische kunst | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Ontdek de kunst van de Etrusken en de niet Romeinse Europeanen, samen met de kunst en architectuur van de vroege Romeinse republiek. Gezamenlijk vormen zij de basis van de bloeiperiode in de kunst en architectuur van het Romeinse keizerrijk.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - klassieke oudheid

Extra informatie
Duur: 2 uur. Deze online lezing heeft doorgangsgarantie.

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Prehistorie en Assyrische en Babylonische kunst | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Vanaf keizer Augustus bouwden de Romeinen vele openbare badhuizen, sportcomplexen, paleizen en tempels. Gebouwen die in decoratie en vooral in bouwtechniek een enorme sprong laten zien in wat de mens kan bereiken. Een inspiratie voor de eeuwen daarna.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - klassieke oudheid

Extra informatie
Duur: 2 uren. Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Romeinse schilderkunst, mozaïek en beeldhouwkunst | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De enorme realistische beelden, de vele muurschilderingen in huizen, paleizen en openbare gebouwen, de mozaïekvloeren, het servies en sieraden. De Romeinen lieten bijna geen muur of mens onberoerd in hun decoratiewoede. De beeldende kunst biedt een bijzondere inkijk in het leven van de Romeinen.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - klassieke oudheid

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Vroegchristelijke kunst en architectuur | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Volledig ingebed in de Romeinse cultuur, zoeken de vroege Christenen naar een eigen vorm van afbeelden. Met afbeeldingen van martelaren, Christus en de Bijbelse verhalen maken zij gebruik van symboliek en de keizerlijke beeldtraditie. En juist die keizerlijke tradities vormen de kern van de eerste kerken.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Middeleeuwen

Extra informatie
Duur: 2 uren. Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Byzantijnse kunst en architectuur | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De Byzantijnse kunst en architectuur zouden een prachtig decor kunnen vormen voor een Disney sprookje met grote koepels, schitterende mozaïeken met goud en edelstenen en grote straten en pleinen. Deze kunstperiode bouwde voort op de Romeinse tradities en schitterde als geen andere kunstperiode ons tegemoet.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Middeleeuwen

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Karolingische en Ottoonse kunst en architectuur | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Onder Karel de Grote kent Europa een eerste opleving van de Romeinse kunst en architectuur. De Ottoonse keizers zorgden voor de tweede opleving. Beide keizersdynastieën wilden zichzelf positioneren als de nieuwe Romeinse keizers en alle afbeeldingen, boeken en gebouwen moesten naar deze traditie verwijzen.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Middeleeuwen

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Romaanse kunst en architectuur | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Half ronde vensters, robuuste reliëfs en eenvoudige afbeeldingen lijken de Romaanse periode te definiëren. Maar er zit veel meer achter deze kunst en architectuur. Vereenvoudige afbeeldingen met een rijke beeldtaal, kastelen en de eerste stedelijke verdedigingswerken als ook een rijke beeldhouwkunst.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Middeleeuwen

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Kunst van de Islamitische wereld | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Vanaf de opkomst van de Islam en de verspreiding van de Arabieren over het huidige Midden-Oosten, ontwikkelen zij een verfijnde herkenbare beeldcultuur. Verdiep je in de Boekverluchtingen, bijzondere non-figuratieve mozaïeken, grootse moskeeën en rijke paleizen.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Middeleeuwen

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Gotiek | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De grote kathedralen, de rijke altaarstukken en de steeds levendiger wordende beeldhouwkunst, de gotiek verbeeldt een bloeiend cultureel leven. De vele kunstwerken en gebouwen laten ook een veranderende samenleving zien, met de mens centraal en de opkomst van de vrije burger.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Middeleeuwen

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
De Vlaamse primitieven | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De Vlaamse primitieven zijn de schilders van de late gotiek in Vlaanderen en Nederland met Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Hugo van der Goes. Een kunstperiode waarin het realisme hoogtij viert, de schilders de heiligen in de echte wereld plaatsen en olieverf de overhand neemt.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Middeleeuwen

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Late gotiek en aanloop naar de Renaissance in Italië | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De Renaissance in Italië kwam niet met een donderslag. Juist de late gotiek zorgde voor het fundament van de vroege Renaissance, waar de beeldende kunst en architectuur langzaam de gotische elementen verloren en opnieuw klassieke romeinse vormen terugkregen.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Middeleeuwen

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Vroege Renaissance: architectuur in Italië | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De vroege Renaissance wordt het eerst zichtbaar in de architectuur. De ontwerpen van Filippo Brunelleschi voor de koepel op de dom van Florence en de ontwerpen van Leon Battista Alberti in Mantua en Florence luiden een nieuw tijdperk in. De Romeinse architectuur wordt het grote voorbeeld van deze nieuwe stroming, waar het niet draait om kopieën, maar om eigen interpretatie van de klassieke oudheid. 

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Renaissance

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Vroege Renaissance: beeldhouwkunst in Bourgondië en Italië | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De vroege Renaissance in de beeldhouwkunst vindt zijn oorsprong in de Bourgondische beeldhouwkunst. Met realistische beelden van Claus Sluter in Dijon naar de beelden van Andrea Pisano en Donatello in Italië.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Renaissance

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Vroege Renaissance: schilderkunst in Italië | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De schilderkunst van de vroege Renaissance kenmerkt zich door het steeds levendiger worden van de taferelen, een gouden achtergrond die veranderd naar een landschap en de afgebeelde figuren worden realistischer. In deze periode krijgen de kerkelijke altaarstukken concurrentie van portretten en mythologische taferelen.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Renaissance

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Internationaal humanisme | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Het humanisme dat in Italië een stevige voet aan de grond krijgt, maakt ook een opmars in de rest van Europa. De Latijnse literatuur, de wetenschap, het mensbeeld als zelfstandig wezen dat eigen beslissingen kan maken buiten God om, al deze invloeden komen terug in de beeldende kunst.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Renaissance

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Renaissance in Noord-Europa | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Door handelscontacten, familiebanden tussen verschillende vorstenhoven en de invloed van de kerk raakt ook Noord-Europa in de ban van de Renaissance. Door het humanisme zien wij ook hier de aandacht voor de mens naar voren komen. De Engelse en Franse vorstenhuizen halen Italiaanse kunstenaars naar het noorden en hier ontwikkelt zich een eigen cultuur met werken van Lucas Cranach de Oudere en Hieronymus Bosch.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Renaissance

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Venetiaanse Renaissance | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De bloeiende handel in Venetië en het rijke hertogdom Mantua zorgen voor een bloei in de Venetiaanse kunst die zich zichtbaar onderscheidt van de Florentijnse kunst. Met Andrea Mantegna die het perspectief ook in het menselijk lichaam vast weet te leggen en de magische conversaties in de werken van Giovanni Bellini. Ook werd hier de basis gelegd voor het Maniërisme met werken van Veronese, Tintoretto en Titiaan.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Renaissance

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Hoog Renaissance in Italië, Florence en Rome | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De Italiaanse hoog Renaissance bevond zich vooral in Florence en Rome. In de Florentijnse bloeiperiode onder Lorenzo 'il Magnifico' de'Medici werden kunstenaars als Da Vinci, Rafaël en Michelangelo opgeleid. Een groep van kunstenaars die zich breder oriënteerden dan alleen één discipline en die groot werden in een periode dat de pauselijke en vorstelijke macht tot bloei kwamen.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Renaissance

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Maniërisme | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
De Renaissance ontwikkelde zich naar een periode in de 16e eeuw waarin de adel, rijke burgerij en kerkelijke vorsten zich vooral druk maakten om hun manieren van doen, Maniera of Maniërisme. Deze verfijning in het gedrag zien wij terug in de kunst in de vorm van vrouwen met ranke halsen, overgespierde mannenlichamen en architectuurontwerpen met kleine grapjes erin verwerkt.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Renaissance

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
Begin van de Barokke kunst rond 1600 | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Met het aantreden van paus Clemens VIII, het benoemen van het jaar 1600 tot kerkelijk jubeljaar en de opkomst van twee kunstenaars Caravaggio en Annibale Carracci start de barokke periode. Een periode waarin de kunst en architectuur ten dienste staan ter meerdere glorie van de heersende machthebbers, kerk, vorst en burger.

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Verlichting

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties
De Nederlandse 17e-eeuwse schilderkunst, deel I | kunstgeschiedenis | online live lezing
Omschrijving
Met de opkomst van Nederland als wereldmacht, ontwikkelt zich ook het budget binnen de burgerij om een kunstcollectie aan te leggen. De Nederlandse schilderkunst krijgt een eigen karakter met landschappen, stillevens, burgerportretten, groepsportretten en genrekunst. Het verfijnde schilderwerk wordt een gewild object binnen Europa. 

Onderdeel van de lezingenreeks
Kunstgeschiedenis - Verlichting

Extra informatie
Deze online lezing heeft doorgangsgarantie

€22,50
(Incl. 21% btw)
Kies opties

Contactinformatie

KaperGerlings vof
Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn
0343-70 10 46

WhatsApp: Stel uw vraag via WhatApp

info@kapergerlings.nl
kapergerlings.nl
Bank NL94.TRIO.0391.1719.92
BTW  NL856142049B01
KvK: 65512154

Social media

    Facebook
    Twitter @kapergerlings
    Instagram
    LinkedIn
    Youtube

Nieuwsbrief aanmelden

Blijf op de hoogte.
U kunt zich te allen tijde afmelden.

Over KaperGerlings

Instituut voor kennis, groei en ontwikkeling

Leren en leven in de wereld van morgen.
Wij zijn gefascineerd door de mensen en de wereld om ons heen. Van de geschiedenis hoe alles zo gekomen is tot en met dat wat de toekomst ons brengt. Onze brede interesse in geschiedenis, mens en samenleving, technologie, kunst en ecologie, biedt inspiratie, kennis, nieuwe inzichten waarmee wij groeien en ontwikkelen. Wij nemen je graag mee op onze ontdekkingstocht door de wereld. Letterlijk en praktisch met excursies, reizen en evenementen en meer figuurlijk en theoretisch met cursussen, lezingen en congressen. Meer over ons

De Samenlevingsacademie

Leven, wonen en werken in de wereld van morgen.
Onze Samenlevingsacademie, onderdeel van van het KaperGerlings Instituut organiseert actviteiten op het gebied van mens, maatschappij en samenleving.
Onderwerpen: